Årsmøte 2017

Det innkalles til årsmøte i FOLLDAL TREKKHUNDKLUBB

Dato: 24. mars 2017 kl. 2000 på Grimsbu Turistsenter.

AGENDA

 1.  Valg av dirigent/ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Styreleders tale til årsmøte
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Budsjett
 7. Valg av styremedlemmer og valgkomite
 8. Annet
  1. Ønske om aktiviteter 2017/18
  2. Klubbgapahuk på Stormoegga?
  3. Informasjon om sti- og løypeplan
  4. NHF tinget
   1. Tingforslag må sendes NHF senest 1. april
   2. 2 klubbmedlemmer kan reise til tinget

Alle medlemmer er hjertelig velkommen på årsmøte, det blir servering av pizza etter møte.

 

Vel møt!

Styret.

Reklame