Styret

Andreas Brennodden Svendsen (leder)
Roar Bangen (løypeansvarlig)
Kjell Brennodden
Eirin S. Dyping (materialforvalter)
Joanna Lignell
Vanessa Quinche (kasserer)