Stikkordarkiv: styret

Agenda Årsmøte Folldal Trekkhundklubb 2016

 1. Valg av dirigent/ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Styreleders tale til årsmøte
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Vedtektsendringer
 7. Budsjett
 8. Valg av styremedlemmer og valgkomite
 9. Annet
  • Tidspunkter for medlemsmøter (siste torsdag hver måned?)
  • Ønske om høstsamlinger/treningshelg/andre aktiviteter
  • Sti- og løypeplan
  • Tinget
Reklame

Nytt styre valgt på årsmøte

På Folldal Trekkhundklubb sitt årsmøte den 7. mai ble det valgt en ny leder, nesteleder, ett ny styremedlem og 2 nye varamedlemmer.

Leder: Vanessa Quinche

Nesteleder: Bjørn Krystad

Medlemmer:  Anne Stine Ekre (kasserer), Silje Kristin Lystad (sekretær),  Kjetil Svanemyr, Sissel Teksdal Ekseth

Våramedlemmer: Vidar Birk, Britt Marit Ståland

Revisor: Knut Arne Holte, Barbara Inauen

Valgkomite for 2016 er: Odd Enget (leder), Terje Dahl, Terje Hoel